JEREMIEAgencja Leasingu i Finansów od stycznia 2013 r. działa jako pośrednik Finansowy w ramach Inicjatywy JEREMIE.

JEREMIE (ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises – Wspólne zasoby dla małych i średnich przedsiębiorstw) to  inicjatywa pozadotacyjnego wsparcia powołana w 2007 r. przez Komisję Europejską i Europejski Bank Inwestycyjny.

W Polsce Inicjatywa ta realizowana była na poziomie regionalnym w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

Część województw, w tym dolnośląskie, zachodniopomorskie, pomorskie, wielkopolskie, łódzkie, a także mazowieckie utworzyło Fundusze Powiernicze. Ich Menadżerem został Bank Gospodarstwa Krajowego. Zadaniem Menadżera jest uruchomienie zwrotnego wsparcia dla Pośredników Finansowych (fundusze pożyczkowe, poręczeniowe, banki oraz inne instytucje finansowe), a ci następnie kierują zwrotne instrumenty finansowe do MŚP (mikro, małych i średnich przedsiębiorstw).

ALiF S.A., jako Pośrednik Finansowy JEREMIE, do końca 2015 r. udzielała  niskooprocentowanych pożyczek przedsiębiorcom z Dolnego Śląska i Mazowsza. Środki w ramach inicjatywy zostały wyczerpane.

Od 2017 roku dysponujemy środkami w ramach projektów:

Małopolska pożyczka z przeznaczeniem na udzielanie pożyczek na cele inwestycyjne dla firm z województwa małopolskiego. Szczegóły produktu: Małopolska pożyczka.

Przedsiębiorcze opolskie z przeznaczeniem na udzielanie pożyczek na cele inwestycyjne dla firm z województwa opolskiego. Szczegóły produktu: Przedsiębiorcze opolskie.

Od 2018 roku dysponujemy środkami w ramach projektu Regionalna Pożyczka Obrotowa z przeznaczeniem na udzielanie pożyczek na wydatki bieżące dla firm z województwa dolnośląskiego. Szczegóły produktu: Regionalna Pożyczka ObrotowaAgencja Leasingu i Finansów S.A., działając jako pośrednik finansowy w ramach Inicjatywy JEREMIE, udzielała pożyczek dla przedsiębiorców z Dolnego Śląska.

Pożyczki były współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet I „Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw”, Działanie 1.3 Wsparcie odnawialnych instrumentów finansowych dla MŚP oraz ze środków własnych ALiF S.A.

Z końcem 2015 roku wyczerpana została pula dostępnych nam środków przeznaczonych na udzielanie pożyczek.

O pozyskaniu nowych środków będziemy informować na naszej stronie www oraz na Facebook.

http://www.jeremie.com.pl/

jeremie


Agencja Leasingu i Finansów S.A., działając jako pośrednik finansowy w ramach Inicjatywy JEREMIE, udzielała pożyczek dla przedsiębiorców z Mazowsza.

Pożyczki były współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I. „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” Działanie 1.4. „Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Schemat JEREMIE, budżetu państwa oraz ze środków własnych ALiF S.A.

Z końcem 2015 roku wyczerpana została pula dostępnych nam środków przeznaczonych na udzielanie pożyczek.

O pozyskaniu nowych środków będziemy informować na naszej stronie www oraz na Facebook.

http://www.jeremie.com.pl/