Pomożemy dobrać najkorzystniejszą ofertę na ubezpieczenie mieszkania, domu lub innej nieruchomości.
+48 71 77 19 107

W Agencji Leasingu i Finansów znajdziesz bardzo szeroką ofertę ubezpieczeń, w tym także ubezpieczenie mieszkania lub domu. Zakres oraz warunki ubezpieczenia dobierane są indywidualnie do potrzeb oraz możliwości każdego klienta tak, aby ten był zabezpieczony w każdej sytuacji.
Nasi doradcy doskonale znają rynek ubezpieczeń nieruchomości i są w stanie dopasować ofertę w taki sposób, aby w możliwie najniższej składce zawrzeć wszelkie istotne dla klienta elementy. Zapewniamy także wsparcie techniczne w wypadku wystąpienia szkody.

W zależności od wybranego wariantu, ubezpieczenie mieszkania lub domu / budynku może zabezpieczyć następujące elementy i ryzyka z nimi związane (co ubezpieczamy i w jakim zakresie):

 • mury od ognia i innych zdarzeń losowych (wymagane przy kredycie)

 • elementy stałe od ognia i innych zdarzeń losowych (tzw. wykończenie mieszkania)

 • mienie ruchome od ognia i innych zdarzeń losowych (tzw.wyposażenie)

 • elementy stałe i ruchomości od kradzieży z włamaniem i rozboju

 • odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym

 • Dom w budowie. Jest to ubezpieczenie dla osób, które prowadzą inwestycje budowlane polegające na budowie, rozbudowie, nadbudowie lub przebudowie domu:


  • domu jednorodzinnego

  • garażu wolnostojącego, budynku gospodarczego 

  Domy jednorodzinne oraz stałe elementy są objęte ochroną ubezpieczeniową od szkód powstałych wskutek: pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego, zalania, huraganu, powodzi, spływu wód po zboczach, gradu, osunięcia się ziemi, zapadania się ziemi, lawiny oraz KATASTROFY BUDOWLANEJ.

  Za dodatkową opłatą, ochroną ubezpieczeniową od szkód powstałych wskutek kradzieży z włamaniem i rozboju mogą zostać objęte: mienie ruchome oraz stałe elementy domu jednorodzinnego.

   

  Domki letniskowe

  Przedmiotem ubezpieczenia jest określony w umowie domek letniskowy wraz ze stałymi elementami oraz mienie ruchome w tym domku.

  Za domek letniskowy uznawany jest zamieszkiwany czasowo budynek, służący celom rekreacyjnym oraz budynek na terenie ogródka działkowego lub innego rodzaju działki rekreacyjnej.

  Ochroną objęte jest mienie ruchome należące do Ubezpieczającego oraz stałe elementy domku od szkód powstałych wskutek: pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego, huraganu, powodzi, gradu, osunięcia się ziemi (nie spowodowanego działalnością ludzką usuwania ziemi na stokach), zapadania się ziemi, lawiny, zalania.

  Dodatkowo w ramach tego ubezpieczenia można chronić mienie od szkód powstałych w wyniku: kradzieży z włamaniem i rozboju.