Ewa Górska

Od 13.11.2020 – obniżenie oprocentowania Pożyczki Rozwojowej (dolnośląskie)

24 listopada 2020 Aktualności, Bez kategorii, Wydarzenia disabled comments

Szanowni Państwo,
informujemy, że od 13.11.2020 r. zmianie ulegną warunki udzielania Pożyczek Rozwojowych dla firm z Dolnego Śląska wynikające ze zmiany Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014–2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19.

Obniżone zostało oprocentowanie pożyczek dla MŚP, udzielanych na podstawie w/w Rozporządzenia, na cel związany z przywróceniem płynności ograniczonej (o min 25%) lub utraconej ze względu na COVID oraz wydłużony został okres obowiązywania Rozporządzenia do 30.06.2021 r.

Więcej szczegółów tutaj.