Ewa Górska

COVID-19 : Zmiana sposobu spłaty pożyczek – aktualizacja 01.01.2021 r.

22 stycznia 2021 Aktualności, Bez kategorii, Wydarzenia disabled comments

Szanowi Państwo,

ze względu na ograniczenia w działalności firm wynikające z zagrożenia epidemicznego, skutkujące zakłóceniami w płynności finansowej przedsiębiorstw, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Dolnośląski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. wydały wytyczne, które upoważniają Agencję Leasingu i Finansów S.A. do zmiany warunków spłaty pożyczek. 

Wnioski dla poszczególnych projektów znajdują się poniżej.

Uwaga!: 

(1) Do wniosku należy dołączyć:

  • pełna księgowość: roczne sprawozdanie finansowe za 2019 r. (rachunek zysków i strat oraz bilans) oraz za 2020 rok oraz za ostatni ukończony kwartał roku bieżącego,
  • podatkowa księga przychodów i rozchodów (KPIR): podsumowanie wyników za 2019 r. oraz za 2020 rok,  KPIR szczegółowa na koniec miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku z uwzględnieniem różnicy remanentów,
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych: podsumowanie przychodów za 2019 r. oraz za 2020 rok oraz bieżące według stanu na koniec miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku wraz z oświadczeniem o poniesionych kosztach.

Wnioski bez uzasadnienia lub bez załączonych dokumentów finansowych nie będą rozpatrywane.

(2) w zależności od ustawień Państwa przeglądarki, wnioski otworzą się w edytorze Word lub zostaną zapisane na dysku (zwykle w katalogu „Pobrane”).

  • województwo małopolskie (Małopolska Pożyczka dla Start-Upów)

Decyzją BGK, wakacje kredytowe mogą być przyznane na okres do 30.06.2021. Pożyczkobiorca, który zamierza skorzystać z tej możliwości powinien złożyć wniosek jak poniżej:

Do pobrania: Wniosek o zmiane warunkow splaty (wakacje) V5 MP1 01_01_2021

Pożyczkobiorca, w wyjątkowych przypadkach, może skorzystać również z możliwości czasowego obniżenia rat pożyczki, bez wydłużenia okresu jej spłaty. W takim przypadku należy wypełnić wniosek jak poniżej:

Do pobrania: Wniosek o zmiane warunkow splaty (obnizenie rat) V4 MP1 01_01_2021

Obniżona rata nie może być niższa niż miesięczna wartość odsetek od kapitału pozostającego do spłaty (do sprawdzenia w harmonogramie spłat w bieżącej racie).

  • województwo opolskie (Mała Pożyczka Inwestycyjna)

Decyzją BGK, wakacje kredytowe mogą być przyznane na okres do 30.06.2021. Pożyczkobiorca, który chciałby skorzystać z tej możliwości powinien złożyć wniosek jak poniżej:

Do pobrania: Wniosek o zmiane warunkow splaty (wakacje) V5 OP1 01_01_2021

Pożyczkobiorca w wyjątkowych przypadkach, może skorzystać z możliwości czasowego obniżenia rat pożyczki, bez wydłużenia okresu jej spłaty. W takim przypadku należy wypełnić wniosek jak poniżej:

Do pobrania: Wniosek o zmiane warunkow splaty (obniżenie rat) V4 OP1 01_01_2021

Obniżona rata nie może być niższa niż miesięczna wartość odsetek od kapitału pozostającego do spłaty (do sprawdzenia w harmonogramie spłat w bieżącej racie).

  • województwo dolnośląskie (Pożyczka Rozwojowa)

Decyzją BGK pożyczkobiorca może ubiegać się o wydłużenie karencji (karencję dodatkową) lub wakacje kredytowe, które mogą być przyznane na okres do 30.06.2021. W celu uzyskania dodatkowej karencji lub wakacji kredytowych należy złożyć wniosek jak poniżej:

Do pobrania: Wniosek o zmiane warunkow splaty -rozliczenie – DL4 V2 01_01_2021

  • województwo dolnośląskie (Regionalna Pożyczka Obrotowa)

Decyzją DFR Sp. z o.o., wakacje kredytowe mogą być przyznane, na okres do 3 miesięcy. Wakacje kredytowe mogą być wydłużone do 6 miesięcy lub przyznane ponownie na okres 3 miesięcy. Maksymalny okres wakacji kredytowych to 6 miesięcy.

Do pobrania: Wniosek o zmianę sposobu splaty pozyczki RPO1 V3 2021_01_01

Wnioski należy wypełnić, podpisać a następnie przesłać skan pod adres: biuro@alif.pl.

Przypominamy, że nasze biuro pracuje zdalnie praktycznie bez zakłóceń.

Zapraszamy do kontaktu: biuro@alif.pl 


Wnioski o Pożyczkę Rozwojową dla Dolnego Śląska można pobrać tutaj. Wypełnione wnioski w wersji edytowalnej wraz z załącznikami prosimy przesyłać pod adres e-mail: dl@alif.pl.

Analiza i ocena wniosków odbywają się na bieżąco.

Zespół ALiF