Posts Under: Aktualności

Od 01.03.2021 – zmiana warunków udzielania Pożyczki Rozwojowej (dolnośląskie)

25 lutego 2021 Aktualności, Bez kategorii, Wydarzenia disabled comments

Szanowni Państwo,
informujemy, że od 01.03.2021 r. zmianie ulegną warunki udzielania Pożyczek Rozwojowych dla firm z Dolnego Śląska.

Ze względu na obniżenie stopy bazowej obniżone zostanie oprocentowanie pożyczek dla MŚP, udzielanych na warunkach standardowych.

Jednocześnie przywrócona zostanie  możliwość udzielania pożyczek na warunkach preferencyjnych, na cel związany z przywróceniem płynności  ograniczonej lub utraconej ze względu na COVID.

Więcej szczegółów tutaj.

Od 01.02.2021 – zmiana warunków udzielania Pożyczki Rozwojowej (dolnośląskie)

1 lutego 2021 Aktualności, Bez kategorii, Wydarzenia disabled comments

Szanowni Państwo,
informujemy, że od 01.02.2021 r. zmianie uległy warunki udzielania Pożyczek Rozwojowych dla firm z Dolnego Śląska.

Ze względu na obniżenie stopy bazowej obniżone zostało oprocentowanie pożyczek dla MŚP, udzielanych na warunkach standardowych.

Jednocześnie zawieszona została możliwość udzielania pożyczek na warunkach preferencyjnych, na cel związany z przywróceniem płynności
ograniczonej lub utraconej ze względu na COVID.

Trwają prace nad przywróceniem warunków preferencyjnych. O zmianach będziemy Państwa informować.

Więcej szczegółów tutaj.

COVID-19 : Zmiana sposobu spłaty pożyczek – aktualizacja 01.01.2021 r.

22 stycznia 2021 Aktualności, Bez kategorii, Wydarzenia disabled comments

Szanowi Państwo,

ze względu na ograniczenia w działalności firm wynikające z zagrożenia epidemicznego, skutkujące zakłóceniami w płynności finansowej przedsiębiorstw, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Dolnośląski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. wydały wytyczne, które upoważniają Agencję Leasingu i Finansów S.A. do zmiany warunków spłaty pożyczek. 

Wnioski dla poszczególnych projektów znajdują się poniżej.

Uwaga!: 

(1) Do wniosku należy dołączyć:

 • pełna księgowość: roczne sprawozdanie finansowe za 2019 r. (rachunek zysków i strat oraz bilans) oraz za 2020 rok oraz za ostatni ukończony kwartał roku bieżącego,
 • podatkowa księga przychodów i rozchodów (KPIR): podsumowanie wyników za 2019 r. oraz za 2020 rok,  KPIR szczegółowa na koniec miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku z uwzględnieniem różnicy remanentów,
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych: podsumowanie przychodów za 2019 r. oraz za 2020 rok oraz bieżące według stanu na koniec miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku wraz z oświadczeniem o poniesionych kosztach.

Wnioski bez uzasadnienia lub bez załączonych dokumentów finansowych nie będą rozpatrywane.

(2) w zależności od ustawień Państwa przeglądarki, wnioski otworzą się w edytorze Word lub zostaną zapisane na dysku (zwykle w katalogu „Pobrane”).

 • województwo małopolskie (Małopolska Pożyczka dla Start-Upów)

Decyzją BGK, wakacje kredytowe mogą być przyznane na okres do 30.06.2021. Pożyczkobiorca, który zamierza skorzystać z tej możliwości powinien złożyć wniosek jak poniżej:

Do pobrania: Wniosek o zmiane warunkow splaty (wakacje) V5 MP1 01_01_2021

Pożyczkobiorca, w wyjątkowych przypadkach, może skorzystać również z możliwości czasowego obniżenia rat pożyczki, bez wydłużenia okresu jej spłaty. W takim przypadku należy wypełnić wniosek jak poniżej:

Do pobrania: Wniosek o zmiane warunkow splaty (obnizenie rat) V4 MP1 01_01_2021

Obniżona rata nie może być niższa niż miesięczna wartość odsetek od kapitału pozostającego do spłaty (do sprawdzenia w harmonogramie spłat w bieżącej racie).

 • województwo opolskie (Mała Pożyczka Inwestycyjna)

Decyzją BGK, wakacje kredytowe mogą być przyznane na okres do 30.06.2021. Pożyczkobiorca, który chciałby skorzystać z tej możliwości powinien złożyć wniosek jak poniżej:

Do pobrania: Wniosek o zmiane warunkow splaty (wakacje) V5 OP1 01_01_2021

Pożyczkobiorca w wyjątkowych przypadkach, może skorzystać z możliwości czasowego obniżenia rat pożyczki, bez wydłużenia okresu jej spłaty. W takim przypadku należy wypełnić wniosek jak poniżej:

Do pobrania: Wniosek o zmiane warunkow splaty (obniżenie rat) V4 OP1 01_01_2021

Obniżona rata nie może być niższa niż miesięczna wartość odsetek od kapitału pozostającego do spłaty (do sprawdzenia w harmonogramie spłat w bieżącej racie).

 • województwo dolnośląskie (Pożyczka Rozwojowa)

Decyzją BGK pożyczkobiorca może ubiegać się o wydłużenie karencji (karencję dodatkową) lub wakacje kredytowe, które mogą być przyznane na okres do 30.06.2021. W celu uzyskania dodatkowej karencji lub wakacji kredytowych należy złożyć wniosek jak poniżej:

Do pobrania: Wniosek o zmiane warunkow splaty -rozliczenie – DL4 V2 01_01_2021

 • województwo dolnośląskie (Regionalna Pożyczka Obrotowa)

Decyzją DFR Sp. z o.o., wakacje kredytowe mogą być przyznane, na okres do 3 miesięcy. Wakacje kredytowe mogą być wydłużone do 6 miesięcy lub przyznane ponownie na okres 3 miesięcy. Maksymalny okres wakacji kredytowych to 6 miesięcy.

Do pobrania: Wniosek o zmianę sposobu splaty pozyczki RPO1 V3 2021_01_01

Wnioski należy wypełnić, podpisać a następnie przesłać skan pod adres: biuro@alif.pl.

Przypominamy, że nasze biuro pracuje zdalnie praktycznie bez zakłóceń.

Zapraszamy do kontaktu: biuro@alif.pl 


Wnioski o Pożyczkę Rozwojową dla Dolnego Śląska można pobrać tutaj. Wypełnione wnioski w wersji edytowalnej wraz z załącznikami prosimy przesyłać pod adres e-mail: dl@alif.pl.

Analiza i ocena wniosków odbywają się na bieżąco.

Zespół ALiF

Od 01.01.2021 – zmiana warunków udzielania Pożyczki Rozwojowej (dolnośląskie)

4 stycznia 2021 Aktualności, Bez kategorii, Wydarzenia disabled comments

Szanowni Państwo,
informujemy, że od 01.01.2021 r. zmianie ulegną warunki udzielania Pożyczek Rozwojowych dla firm z Dolnego Śląska.

Ze względu na obniżenie stopy bazowej obniżone zostało oprocentowanie pożyczek dla MŚP, udzielanych na warunkach standardowych.

Jednocześnie zawieszona została możliwość udzielania pożyczek na warunkach preferencyjnych, na cel związany z przywróceniem płynności
ograniczonej lub utraconej ze względu na COVID.

Trwają prace nad przywróceniem warunków preferencyjnych. O zmianach będziemy Państwa informować.

Więcej szczegółów tutaj.

Wesołych Świąt

21 grudnia 2020 Aktualności, Bez kategorii, Wydarzenia disabled comments

Życzenia szczęśliwych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów w nadchodzącym Nowym 2021 Roku wraz z podziękowaniami za dotychczasową współpracę składa Zespół Agencli Leasingu i Finansów S.A.

Od 13.11.2020 – obniżenie oprocentowania Pożyczki Rozwojowej (dolnośląskie)

24 listopada 2020 Aktualności, Bez kategorii, Wydarzenia disabled comments

Szanowni Państwo,
informujemy, że od 13.11.2020 r. zmianie ulegną warunki udzielania Pożyczek Rozwojowych dla firm z Dolnego Śląska wynikające ze zmiany Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014–2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19.

Obniżone zostało oprocentowanie pożyczek dla MŚP, udzielanych na podstawie w/w Rozporządzenia, na cel związany z przywróceniem płynności ograniczonej (o min 25%) lub utraconej ze względu na COVID oraz wydłużony został okres obowiązywania Rozporządzenia do 30.06.2021 r.

Więcej szczegółów tutaj.

COVID-19 : Zmiana sposobu spłaty pożyczek – aktualizacja 05.11.2020 r.

5 listopada 2020 Aktualności, Bez kategorii, Wydarzenia disabled comments

Szanowi Państwo,

ze względu na ograniczenia w działalności firm wynikające z zagrożenia epidemiologicznego, skutkujące zakłóceniami w płynności finansowej przedsiębiorstw, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Dolnośląski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. wydały wytyczne, które upoważniają Agencję Leasingu i Finansów S.A. do zmiany warunków spłaty pożyczek. 

Wnioski dla poszczególnych projektów znajdują się poniżej.

Uwaga!: 

(1) Do wniosku należy dołączyć:

 • pełna księgowość: roczne sprawozdanie finansowe za 2019 r. (rachunek zysków i strat oraz bilans) oraz za bieżący rok – ostatni ukończony kwartał,
 • podatkowa księga przychodów i rozchodów (KPIR): podsumowanie wyników za 2019 r. oraz za rok bieżący KPIR szczegółowa na koniec miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku z uwzględnieniem różnicy remanentów,
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych: podsumowanie przychodów za 2019 r. oraz za rok bieżący według stanu na koniec miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku wraz z oświadczeniem o poniesionych kosztach.

Wnioski bez uzasadnienia lub bez załączonych dokumentów finansowych nie będą rozpatrywane.

(2) w zależności od ustawień Państwa przeglądarki, wnioski otworzą się w edytorze Word lub zostaną zapisane na dysku (zwykle w katalogu „Pobrane”).

 • województwo małopolskie (Małopolska Pożyczka dla Start-Upów)

Decyzją BGK, wakacje kredytowe mogą być przyznane jednokrotnie, na okres do 4 miesięcy. Pożyczkobiorca, który nie  skorzystał dotąd z tej możliwości powinien złożyć wniosek jak poniżej:

Do pobrania: MP Wniosek o wakacje kredytowe (pierwszy)

Pożyczkobiorca, który skorzystał już z wakacji kredytowych, w wyjątkowych przypadkach, może skorzystać z możliwości czasowego obniżenia rat pożyczki, bez wydłużenia okresu jej spłaty. W takim przypadku należy wypełnić wniosek jak poniżej:

Do pobrania: MP Wniosek o czasowe obniżenie rat

Obniżona rata nie może być niższa niż miesięczna wartość odsetek od kapitału pozostającego do spłaty (do sprawdzenia w harmonogramie spłat w bieżącej racie).

 • województwo opolskie (Mała Pożyczka Inwestycyjna)

Decyzją BGK, wakacje kredytowe mogą być przyznane jednokrotnie, na okres do 4 miesięcy. Pożyczkobiorca, który nie  skorzystał dotąd z tej możliwości powinien złożyć wniosek jak poniżej:

Do pobrania: OP Wniosek o wakacje kredytowe (pierwszy)

Pożyczkobiorca, który skorzystał już z wakacji kredytowych, w wyjątkowych przypadkach, może skorzystać z możliwości czasowego obniżenia rat pożyczki, bez wydłużenia okresu jej spłaty. W takim przypadku należy wypełnić wniosek jak poniżej:

Do pobrania: OP Wniosek o czasowe obniżenie rat

Obniżona rata nie może być niższa niż miesięczna wartość odsetek od kapitału pozostającego do spłaty (do sprawdzenia w harmonogramie spłat w bieżącej racie).

 • województwo dolnośląskie (Pożyczka Rozwojowa)

Decyzją BGK pożyczkobiorca może ubiegać się o wydłużenie karencji (karencję dodatkową) lub wakacje kredytowe, które mogą być przyznane jednokrotnie, na okres do 4 miesięcy. Pożyczkobiorca, który nie  skorzystał dotąd z tej możliwości powinien złożyć wniosek jak poniżej:

Do pobrania: DL4 Wniosek o karencję dodatkową / wakacje kredytowe (pierwszy)

 • województwo mazowieckie (JEREMIE)

Decyzją BGK, wakacje kredytowe mogą być przyznane jednokrotnie, na okres do 6 miesięcy. Pożyczkobiorca, który nie  skorzystał dotąd z tej możliwości powinien złożyć wniosek jak poniżej:

Do pobrania: MZ Wniosek o wakacje kredytowe (pierwszy)

 • województwo dolnośląskie (Regionalna Pożyczka Obrotowa)

Decyzją DFR Sp. z o.o., wakacje kredytowe mogą być przyznane, na okres do 3 miesięcy. Wakacje kredytowe mogą być wydłużone do 6 miesięcy lub przyznane ponownie na okres 3 miesięcy. Maksymalny okres wakacji kredytowych to 6 miesięcy.

Do pobrania:RPO Wniosek o wakacje kredytowe

 

Wnioski należy wypełnić, podpisać a następnie przesłać skan pod adres: ewa.gorska@alif.pl.

 

Przypominamy, że nasze biuro pracuje zdalnie praktycznie bez zakłóceń.

Zapraszamy do kontaktu: biuro@alif.pl w sprawach ogólnych natomiast w sprawach dotyczących:

 • wniosków o pożyczkę (Regionalna Pożyczka Obrotowa): Blanka Tobiasz: dl@alif.pl, tel.: 605 367 401
 • wniosków leasingowych, kredytów, pożyczek bankowych: Edyta Bochenek: edyta.bochenek@alif.pl, tel.: 605 450 810
 • pozostałych sprawach Funduszu Pożyczkowego, w tym wniosków o zmianę harmonogramu: Ewa Górska: ewa.gorska@alif.pl, tel 663 869 728

Wnioski o Pożyczkę Rozwojową dla Dolnego Śląska można pobrać tutaj. Wypełnione wnioski w wersji edytowalnej wraz z załącznikami prosimy przesyłać pod adres e-mail: dl@alif.pl.

Analiza i ocena wniosków odbywają się na bieżąco.

Zespół ALiF

Organizacja pracy w ALiF S.A.

5 listopada 2020 Aktualności, Bez kategorii, Wydarzenia disabled comments

W związku z panującym w kraju zagrożeniem epidemiologicznym informujemy, iż decyzją Zarządu Agencji Leasingu i Finansów S.A. pracownicy ALiF S.A., od dnia 15.10.2020 r. do odwołania, będą wykonywać obowiązki w drodze pracy zdalnej.

Biuro ALiF S.A. będzie czynne w godzinach od 8.00 do 16.00 jednak, ze względu na rotacyjną obecność pracowników, prosimy o wcześniejsze umawianie spotkań

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o załatwianie spraw poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy. O dalszych zaleceniach i ograniczeniach ALiF S.A. będzie informować Państwa na bieżąco.

Za wszelkie utrudnienia serdecznie przepraszamy i prosimy o zrozumienie.

Zapraszamy do kontaktu: biuro@alif.pl 

 

Wnioski o Pożyczkę Rozwojową dla Dolnego Śląska można pobrać tutaj. Wypełnione wnioski w wersji edytowalnej wraz z załącznikami prosimy przesyłać pod adres e-mail: dl@alif.pl.

Analiza i ocena wniosków odbywają się na bieżąco.

Zespół ALiF