Ewa Górska

COVID-19 : Zmiana sposobu spłaty pożyczek – aktualizacja 05.11.2020 r.

5 listopada 2020 Aktualności, Bez kategorii, Wydarzenia disabled comments

Szanowi Państwo,

ze względu na ograniczenia w działalności firm wynikające z zagrożenia epidemiologicznego, skutkujące zakłóceniami w płynności finansowej przedsiębiorstw, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Dolnośląski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. wydały wytyczne, które upoważniają Agencję Leasingu i Finansów S.A. do zmiany warunków spłaty pożyczek. 

Wnioski dla poszczególnych projektów znajdują się poniżej.

Uwaga!: 

(1) Do wniosku należy dołączyć:

 • pełna księgowość: roczne sprawozdanie finansowe za 2019 r. (rachunek zysków i strat oraz bilans) oraz za bieżący rok – ostatni ukończony kwartał,
 • podatkowa księga przychodów i rozchodów (KPIR): podsumowanie wyników za 2019 r. oraz za rok bieżący KPIR szczegółowa na koniec miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku z uwzględnieniem różnicy remanentów,
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych: podsumowanie przychodów za 2019 r. oraz za rok bieżący według stanu na koniec miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku wraz z oświadczeniem o poniesionych kosztach.

Wnioski bez uzasadnienia lub bez załączonych dokumentów finansowych nie będą rozpatrywane.

(2) w zależności od ustawień Państwa przeglądarki, wnioski otworzą się w edytorze Word lub zostaną zapisane na dysku (zwykle w katalogu „Pobrane”).

 • województwo małopolskie (Małopolska Pożyczka dla Start-Upów)

Decyzją BGK, wakacje kredytowe mogą być przyznane jednokrotnie, na okres do 4 miesięcy. Pożyczkobiorca, który nie  skorzystał dotąd z tej możliwości powinien złożyć wniosek jak poniżej:

Do pobrania: MP Wniosek o wakacje kredytowe (pierwszy)

Pożyczkobiorca, który skorzystał już z wakacji kredytowych, w wyjątkowych przypadkach, może skorzystać z możliwości czasowego obniżenia rat pożyczki, bez wydłużenia okresu jej spłaty. W takim przypadku należy wypełnić wniosek jak poniżej:

Do pobrania: MP Wniosek o czasowe obniżenie rat

Obniżona rata nie może być niższa niż miesięczna wartość odsetek od kapitału pozostającego do spłaty (do sprawdzenia w harmonogramie spłat w bieżącej racie).

 • województwo opolskie (Mała Pożyczka Inwestycyjna)

Decyzją BGK, wakacje kredytowe mogą być przyznane jednokrotnie, na okres do 4 miesięcy. Pożyczkobiorca, który nie  skorzystał dotąd z tej możliwości powinien złożyć wniosek jak poniżej:

Do pobrania: OP Wniosek o wakacje kredytowe (pierwszy)

Pożyczkobiorca, który skorzystał już z wakacji kredytowych, w wyjątkowych przypadkach, może skorzystać z możliwości czasowego obniżenia rat pożyczki, bez wydłużenia okresu jej spłaty. W takim przypadku należy wypełnić wniosek jak poniżej:

Do pobrania: OP Wniosek o czasowe obniżenie rat

Obniżona rata nie może być niższa niż miesięczna wartość odsetek od kapitału pozostającego do spłaty (do sprawdzenia w harmonogramie spłat w bieżącej racie).

 • województwo dolnośląskie (Pożyczka Rozwojowa)

Decyzją BGK pożyczkobiorca może ubiegać się o wydłużenie karencji (karencję dodatkową) lub wakacje kredytowe, które mogą być przyznane jednokrotnie, na okres do 4 miesięcy. Pożyczkobiorca, który nie  skorzystał dotąd z tej możliwości powinien złożyć wniosek jak poniżej:

Do pobrania: DL4 Wniosek o karencję dodatkową / wakacje kredytowe (pierwszy)

 • województwo mazowieckie (JEREMIE)

Decyzją BGK, wakacje kredytowe mogą być przyznane jednokrotnie, na okres do 6 miesięcy. Pożyczkobiorca, który nie  skorzystał dotąd z tej możliwości powinien złożyć wniosek jak poniżej:

Do pobrania: MZ Wniosek o wakacje kredytowe (pierwszy)

 • województwo dolnośląskie (Regionalna Pożyczka Obrotowa)

Decyzją DFR Sp. z o.o., wakacje kredytowe mogą być przyznane, na okres do 3 miesięcy. Wakacje kredytowe mogą być wydłużone do 6 miesięcy lub przyznane ponownie na okres 3 miesięcy. Maksymalny okres wakacji kredytowych to 6 miesięcy.

Do pobrania:RPO Wniosek o wakacje kredytowe

 

Wnioski należy wypełnić, podpisać a następnie przesłać skan pod adres: ewa.gorska@alif.pl.

 

Przypominamy, że nasze biuro pracuje zdalnie praktycznie bez zakłóceń.

Zapraszamy do kontaktu: biuro@alif.pl w sprawach ogólnych natomiast w sprawach dotyczących:

 • wniosków o pożyczkę (Regionalna Pożyczka Obrotowa): Blanka Tobiasz: dl@alif.pl, tel.: 605 367 401
 • wniosków leasingowych, kredytów, pożyczek bankowych: Edyta Bochenek: edyta.bochenek@alif.pl, tel.: 605 450 810
 • pozostałych sprawach Funduszu Pożyczkowego, w tym wniosków o zmianę harmonogramu: Ewa Górska: ewa.gorska@alif.pl, tel 663 869 728

Wnioski o Pożyczkę Rozwojową dla Dolnego Śląska można pobrać tutaj. Wypełnione wnioski w wersji edytowalnej wraz z załącznikami prosimy przesyłać pod adres e-mail: dl@alif.pl.

Analiza i ocena wniosków odbywają się na bieżąco.

Zespół ALiF