Ewa Górska

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

19 stycznia 2021 Bez kategorii disabled comments

Zarząd Spółki pod firmą Agencja Leasingu i Finansów SA z siedzibą we Wrocławiu ul. Piłsudskiego 13  (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Piłsudskiego 13, 50-048 Wrocław, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach (8.00) – (16.00).