Ewa Górska

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

19 stycznia 2021 Bez kategorii brak komentarzy

Zarząd Spółki pod firmą Agencja Leasingu i Finansów SA z siedzibą we Wrocławiu ul. Piłsudskiego 13  (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Piłsudskiego 13, 50-048 Wrocław, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach (8.00) – (16.00).

Zostaw komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>